Fasada

Fasadë1.7 W/m2K

33 000 Semi-Structural Facade

Kombinon pamjen me cilësi të lartë të një fasade xhami me ndërtimin efikas të një fasade me performancë të lartë.

Fasadë1.3 W/m2K

33 000 Structural

Kombinon pamjen me cilësi të lartë të një fasade xhami me ndërtimin efikas të një fasade me performancë të lartë.

Window Wall

Window Wall1.6 W/m2K

37 000 Window Wall Inswing

Sistemet window wall zakonisht përdoren në ndërtimin e dritareve me shirita ose me hapje. Sistemi i inkuadrimit përfshin sistemin nga pllaka në pllakë …

Window Wall1.7 W/m2K

37 000 Window Wall Outswing

Sistemet window wall mund të përdorin gjithashtu mbulesa të pllakave të dyshemesë që mundësojnë që sistemi të imitojë pamjen e një sistemi të dritareve me një kosto të reduktuar ndjeshëm.

Tilt & Turn

Dritare/Dyer

60 000 Series

The 60000 series consists one of the most completed non-insulated casement systems which can serve a wide range of different needs with satisfied …

Dritare/Dyer1.9 W/m2K

70 000 Series

Superiore nga dizajni, seria 70 000 e dritareve tilt & turn janë krijuar për të performuar më mirë sesa llojet e tjera të dritareve.

Dritare/Dyer1.7 W/m2K

70 000 Hidden Sash

CE 70000 Hidden Sash is a Tilt & Turn system for highly insulated doors and windows which can fit either a European Groove or a Euronut mechanism.

Dritare/Dyer1.15 W/m2K

71 000 Series

Window tilt and turn system with a basic depth of 90 mm [3 5/8”] combine the benefits of aluminum with maximum thermal insulation for design …

Dritare/Dyer0.8 W/m2K

74 000 Series

Window tilt and turn system with a basic depth of 112 mm [4 11/16”] combine the benefits of aluminum with maximum thermal insulation for design-orientated …

Dritare/Dyer1.22 W/m2K

75 000 Series

The 75000 series is an insulated hinged system for doors and windows which combines the advantages of aluminum & wood by offering the durability …

Dritare/Dyer0.89 W/m2K

76 000 Series

The 76000 series is based on the 75000 series, providing better thermal insulation and increased comfort. The advantages of this series are: Excellent aesthetics …

Sliding

Dritare/Dyer

63 000 Series

Our 63 000 non-insulated sliding aluminum systems are single track sliding glass walls that offer transformative design flexibility.

Dritare/Dyer2.97 W/m2K

91 000 Series

91 000 sliding window series open with the sash sliding left or right. Some people find a sliding glass window easier to open …

Dritare/Dyer1.67 W/m2K

92 000 Lift & Slide

Highly thermally insulated sliding and lift-and-slide system with perfect water tightness, outstanding sound reduction.

Dritare/Dyer1.39 W/m2K

93 000 Minimal Slide

The minimal framed large panel sliding glass wall by Everest 93 000 series is simple in form yet engineered to perfection. Producing clean, uniform …

Dritare/Dyer1.79 W/m2K

95 000 Series

The 95000 Serie is an insulated sliding system for elegant windows and doors, combining the advantages of aluminum with the warmth of natural wood.