Sistemet tona uPVC kanë një performancë të shkëlqyer termike, duke i shtuar ambjenteve tuaja të brendshme qëndrueshmëri dhe efikasitet.

Kursim energjie &
Izolim i zhurmave

Në vitin 2018, Everest hyri në tregun e uPVC, me produkte të tilla si dritare dhe dyer. Pasi ka qënë i pranishëm në treg për mbi 10 vjet me sisteme alumini, Everest vendosi të inkuadronte sistemet uPVC si një nga degët kryesore të prodhimit.

Efikasitet të energjisë

Raport i shkëlqyer kosto-përfitim

E lehtë për t'u kujdesur

Qëndrueshmëri e larte

Balance ekologjike perfekte

Tepër e sigurt