Ndërtim.

Si kontraktues i përgjithshëm, së pari krijojmë nivelin më të lartë të besimit dhe integritetit me klientët tanë. Ne e vlerësojmë rolin tonë në suksesin e projektit tuaj. Këtu janë disa nga projektet tona ndërkombëtare.

Astoria, NY

23-09 Broadway ⟶

Brooklyn, NY

18 Monitor Street ⟶

Shqipëri

Ndërtime të ndryshme ⟶

Shqipëri

Sphinx ⟶

Shqipëri

Durrës: Qendra e qytetit ⟶

Shqipëri

Ndërtime rrugësh ⟶

Shqipëri

Shkolla⟶

Shqipëri

Antena ⟶