Sphinx.

Projekt ndërtimi i ndërmarrë nga Everest Construction Group në vitin 2019, në qytetin e Durrësit.
Më poshtë foto-galeria e projektit: