Shkollat.

Një listë e projekteve të shkollave të ndërmarra nga Everest Construction Group, për ndërtimin dhe punët e ndryshme në lidhje me disa prej shkollave në Shqipëri.

# Emri i Projektit Investitori Qyteti/Rrethi Data e përfundimit Përshkrim i projektit
1 Rikonstruksioni i Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë Drejtoria Arsimore Tiranë Tiranë 1999 Rikonstruksion
2 Rikonstruksion i shkollës 9-vjeçare “31 Korriku” Drejtoria Arsimore Mat Mat 2000 Rikonstruksion
3 Rikonstruksion i gjimnazit në Maqellarë Drejtoria Arsimore Dibër Dibër 2002 Rikonstruksion
4 Rikonstruksion i shkollës 9-vjeçare “Bajram Curri” Drejtoria Arsimore Tiranë Tiranë 2003 Rikonstruksion
5 Ndërtim i shkollës 9-vjeçare në Marikaj Drejtoria Arsimore Tiranë Tiranë 2005 Punime gërmimi e mbushjeje, punime beton/arme, punime hidraulike, punime për KUB dhe KUZ, punime elektrike, punime ngrohje-ventilim, ndërtim vetratash dhe fasade, ndërtim lulishtesh, punime shtresa dhe sistemime të sheshit.
6 Rikonstruksion i shkollës 9-vjeçare, Malësi e Madhe Drejtoria Arsimore Malësi e Madhe Malësi e Madhe 2006 Punime gërmimi e mbushjeje, punime beton/arme, punime hidraulike, punime për KUB dhe KUZ, punime elektrike, punime ngrohje-ventilim, ndërtim vetratash dhe fasade, ndërtim lulishtesh, punime shtresa dhe sistemime të sheshit.
7 Rikonstruksion dhe shtesë palestër, shkolla e mesme Gramsh Drejtoria Arsimore Gramsh Gramsh 06.03.2006 Rikonstruksion i godinës ekzistuese dhe ndërtimi palestrës së re. Për godinën ekzistuese janë kryer punime nga brenda dhe nga jashtë si: punime prishje, punime suvatimi, punime hidraulike, punime elektrike, shtrim me pllaka, vendosje dyer e dritare, sistemime të jashtme etj.
8 Rikonstruksioni i konviktit të shkollës ekonomike Lezhë Drejtoria Arsimore Lezhë Lezhë 2007 Rikonstruksion
9 Rikonstrukion konvikti dhe rrethim ne shkollën “Asim Vokshi” Drejtoria Arsimore Tiranë Tiranë Rikonstruksion i godinës ekzistuese dhe ndërtimi i palestrës së re. Për godinën ekzistuese janë kryer punime nga brenda dhe nga jashtë si punime prishje, punime suvatimi, punime hidraulike, punime elektrike, shtrim me pllaka, vendosje dyer e dritare, sistemime të jashtme dhe rrethimi i godinës.
10 Ndërtim i shkollës 9-vjeçare, Kamëz Bashkia Kamëz Kamëz 12.09.2010 Punime tokësore, punime murature, punime hekuri, punime me shtresa, punime suvatimi, vepra pikturimi, vepra të ndryshme dhe vepra prishjeje, vepra asfaltimi.
11 Ndërtimi i shkollës 9-vjeçare Bathore 5, Kamëz Municipality of Kamëz Kamëz 15.07.2011 Punime gërmimi e mbushjeje, punime beton/arme, punime hidraulike, punime për KUB dhe KUZ, punime elektrike, punime ngrohje-ventilim, ndërtim vetratash dhe fasade, ndërtim lulishtesh, punime shtresa dhe sistemime të sheshit.
12 Riparim dhe lyerje e shkolles së mesme të bashkuar “Sadi Nuri”, komuna Ndroq Komuna Ndroq Tiranë 07.09.2011 Punime lyerje dhe riparime
13 Ndërtimi i shkollës 9-vjeçare Mjull Bathore, Farkë Komuna Farkë Tiranë 28.02.2012 Ndërtim
14 Zëvendësim muri rrethues dhe sistemimi i ambjentave të jashtme në shkollën 9-vjeçare “Bashkim Berisha” dhe shkollën e mesme “Sadi Nuri” Komuna Ndroq Tiranë 30.10.2012 Punime dheu, punime muraturë tulle, punime betoni dhe b/a, punime hekuri, punime shtresash, punime suvatimi, punime bojatisje, punime për KUB dhe KUZ, punime metalike, punime për terrenet sportive, punime lulishte, punime të ndryshme dhe prishje, punime asfaltim etj.
15 Ndërtim kopështi, Kamëz Bashkia Kamëz Kamëz 05.04.2013
16 Shtesa në shkollën Mjull Bathore Komuna Farkë Tiranë 2013 Ndërtim i ri
17 Rikonstruksion shkolle: “Sadi Nuri” Komuna Ndroq Tiranë 2014 Rikonstruksion
18 Shkolla 9-vjeçare “Prekë Gjoni”, Bajzë Bashkia Malësi e Madhe Koplik 2016 Rikonstruksion
19 Ndërtimi shtese anësore në shkollën 9-vjeçare “Isa Boletini”, njësia 11 Bashkia Tirana Tiranë 2017 Rikonstruksion
20 Shtesë kapaciteti gjimnazi “Sherif Hoxha”, Koplik Bashkia Koplik Koplik 2017 Ndërtim i ri
21 Rikonstruksion i pjesshëm i gjimnazit “Andon Zako Çajupi” Bashkia Tirana Tiranë 2018 Rikonstruksion
22 Rikonstruksion i shkollës “Nënë Tereza”, Laknas Bashkia Kamëz Kamëz 2019 Rikonstruksion