Ndërtim i rrugëve.

Projekt ndërtimi i ndërmarrë nga Everest Construction Group në vitin 2019, në qytetin e Durrësit.
Më poshtë foto-galeria e projektit:

Ndërtime të tjera rrugësh.

Lista e projekteve në rrugë të ndryshme në Shqipëri:

# Emri i Projektit Investitori Qyteti Data e përfundimit Përshkrimi i projektit
1 Ndriçimi i rrugës “Anastas Durrsaku”, Durrës Bashkia Durrës Durrës 26.06.2004 Punime për ndriçimin e rrugës si: gërmime, vendosje tubash dhe kabllosh elektrikë, mbushje, montim shtyllash elektrike për ndriçimin e rrugës, sistemime etj.
2 Ndërtim rruga e varrezave, Kamëz Bashkia Kamëz Kamëz 30.04.2009 Punime gërmimi e mbushje, punime shtresash (çakëll, stabilizant, binder, asfalt), punime trotuari, shtresa betoni, punime elektrike, puseta kontrolli, mure mbajtës e vepra arti.
3 Ndërtim rruge “Lagjia Nr. 1”, Kamëz Bashkia Kamëz Kamëz 01.07.2009 Punime gërmimi e mbushje, punime shtresash (çakëll, stabilizant, binder, asfalt), punime trotuari, shtresa betoni, punime elektrike, puseta kontrolli, mure mbajtës e vepra arti.
4 Rikonstruksion i rrugës lidhëse lagjia Hajdar – Lagje Valias, loti I Kashar Komuna Kashar Tiranë 26.08.2009 Punime gërmimi e mbushje, punime shtresash (çakëll, stabilizant, binder, asfalt), punime trotuari, shtresa betoni, punime elektrike, puseta kontrolli, mure mbajtës e vepra arti.
5 Vazhdimi i KUZ Ura e Beshirit Komuna Ndroq Tiranë 03.09.2011 Punime për ndërtimin e rrjetit të tubaconeve të KUZ me tubacione plastike, ndërtimi i pusetave të kontrollit dhe ndërtimi i gropave septike.
6 Rikualifikimi urban i lulishteve dhe terreneve sportive në sektorin e inxhinierisë dhe në godinën e mjekësisë Trajtim studenti nr. 2 Tiranë 14.12.2011 Punime gërmimi dhe mbushjeje, punime betoni, sistemime, mbjellje me bar, shkurre dhe pemë, ndërtim fushe basketbolli, vendosje stolash, gaxebo, kosha plehërash etj
7 Rruga “Him Kolli” Bashkia Tirana Tiranë 2012 Rikonstruksion
8 Rikonstruksion i rrugës “Farkë” Komuna Farkë Tiranë 2012 Rikonstruksion
9 Rikonstruksion i rrugës “Brigade VIII” Bashkia Tiranë Tiranë 18.05.2013
10 Ndërtim i rrugës “7 Marsi”, Bathore Bashkia Kamëz Kamëz 18.05.2013
11 Ndërtimi i rrugës “Zadrima” Bashkia Kamëz Kamëz 19.05.2013
12 Ndërtim i rrugës “Azem Hajdari” Bashkia Kamëz Kamëz 05.06.2013
13 Ndërtim rrugësh: rruga “Teuta”, “Kaçanik” & “Kelmend”, Bathore Bashkia Kamëz Kamëz 05.06.2013
14 Rikonstruksion dhe asfaltim i rrugës “Farkë”dhe kryqëzim, lagjia e re e Liqenit Komuna Farkë Tiranë 04.09.2013
15 Rikualifikim urban i bllokut “Sadik Petrela” Bashkia Tiranë Tiranë 2013
16 Rikualifikim urban i bllokut “Sadik Petrela” Bashkia Tiranë Tiranë 13.03.2014
17 Ndërtimi i rrugës “Silvio Berlusconi” Bashkia Kamëz Kamëz 10.04.2014
18 Rikonstruksion i shëtitores “Taulantia” Bashkia Durrës Durrës 22.06.2015
19 Rehabilitimi i sheshit “Liria” Bashkia Durrës Durrës 10.07.2015
20 Ndërtimi i shëtitores “Taulantia” Bashkia Durrës Durrës 2015 Ndërtim i ri
21 Ndërtimi i shatërvanit në sheshin “Liria” Bashkia Durrës Durrës 2015 Ndërtim i ri
22 Ndërtim KUN, Valias i Ri Bashkia Kamëz Kamëz 2016 Ndërtim i ri
23 Ndërtimi i urës “Dallash” bridge dhe rikonstruksion i rrugës Bashkia Tiranë Tiranë 2016 Rikonstruksion
24 Rikonstruksion i rrugës “Fshati i ri” Bashkia Tiranë Tiranë 2016 Rikonstruksion
25 KUZ Valias i Ri Bashkia Kamëz Kamëz 2016 Ndërtim i ri
26 Rehabilitim i rrugës “Demokracia” Bashkia Kamëz Kamëz 2016 Rikonstruksion
27 Ndërtim i rrugës “Abdi Bej Toptani” Bashkia Kamëz Kamëz 2017 Ndërtim i ri
28 Ndërtim KUZ, ndërtim rruge “Kujtesa”, “Abdi Bej Toptani”, “Harku i Triumfit” Bashkia Kamëz Kamëz 2017 Rikonstruksion
29 Rikonstruksion i fasadës dhe sheshit Fushë-Arrëz Bashkia Fushë-Arrëz Pukë 2017 Rikonstruksion
30 Rruga “Hoxha Tasim” dhe segmenti “Hyqmet Buzi” Bshkia Kamëz Kamëz 2018 Rikonstruksion
31 Vendosje e mbikalimeve në aksin rrugor Thumanë – Milot dhe Kukës – Morinë ARRSH Kukës 2018 Ndërtim i ri
32 Rruga “Konispol”, rruga “Zef Llesh Doci”t, ndërtim trotuari i rrugës “Lura”, ndërtim i rrugëve “Tirana”, “Berati” dhe fusha e futbollit Bashkia Kamëz Kamëz 2018 Rikonstruksion