Durrës: Qendra e qytetit.

Projekt ndërtimi i ndërmarrë nga Everest Construction Group në vitin 2019, në qytetin e Durrësit.
Më poshtë foto-albumi i projektit: