18 Monitor Street.

Projekt ndërtimi i ndërmarrë nga Everest Construction Group në vitin 2020, në New York.
Më poshtë foto-galeria e projektit: