Fort Lee, New-Jersey

Një ndërtesë me përdorim të gjithanshëm që përfunduam së fundmi në New Jersey. Shumë prej produkteve tona janë përdorur në këtë projekt përfshirë, 30 000 sisteme fasadash, 70 000 sisteme dritaresh, kapakë të integruar dhe jo të integruar, panele alumini të përbërë etj. Një projekt i madh i përfunudar me sukses.

Foto Galeria